top of page

Ahlaisten kirjaston tulevaisuus vaarassa


Kuvituskuvassa kirjastohyllyjä.
Kuvituskuva.

Porin kaupunki tiedotti keskiviikkona 20. toukokuuta esityksestä palveluverkon uudelleenjärjestämiseksi. Muutoksilla on vaikutusta myös Ahlaisiin. Esityksen mukaan nykyinen Ahlaisten koulun rakennus puretaan ja tilalle hankitaan ”tilaelementtiratkaisu”, jossa toimivat luokkien 1–2 opetus, varhaiskasvatus, perusturvan palvelut ja kirjasto.


Esitystä laadittaessa ei ole selvästikään mietitty, miten ratkaisut tulevat näkymään konkreettisesti ja vaikuttamaan porilaisten elämään. Ahlaisten näkökulmasta kirjasto on todella tärkeä palvelu, joka tuo elinvoimaa alueelle sekä tarjoaa mahdollisuuden kirjojen ja lehtien lukemisen ja lainaamisen lisäksi myös muun muassa tiedonhakuun ja tulostamiseen yhdenvertaisesti kaikille ikäryhmille.


Esityksen mukaiset uudet tilat tulevat todennäköisesti olemaan pienemmät eivätkä ehkä sovellu yhtä hyvin kirjastotiloiksi nykyisen aineiston kokoluokan tai viihtyvyyden osalta.


Vaikka muutoksien annetaankin ymmärtää olevan väliaikaisia, niin Ahlaisten kirjaston siirtyminen pienempiin ja soveltumattomampiin tiloihin vaarantaa myös samalla lähikirjaston tulevaisuuden. Puitteiden heiketessä kirjaston lakkautusta on kaupungin puolelta jatkossa helpompi perustella.


Kirjastolain mukaan kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa keskeisissä päätöksissä.

Kirjastolain mukaan kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa keskeisissä päätöksissä. Ottaen huomioon, että kirjasto tulee vaihtamaan sijaintia ja sen puitteet tulevat oletettavasti muuttumaan huomattavalla tavalla, vaadimme Porin kaupunkia järjestämään asukkaiden ja kirjaston käyttäjien kuulemisen yleisötilaisuutena, ja esimerkiksi myös sähköisen kyselyn muodossa.


Kaupunki kertoi avaavansa maanantain 25. toukokuuta kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen nettisivuillensa koostesivun, jossa palveluverkon uudelleenjärjestämisen esitystä on mahdollista kommentoida. Toivomme, että sivu toimii riittävän käyttäjäystävällisesti ja palvelee osaltaan asukkaiden kuulemisen tarkoitusta, vaikkei se sitä kokonaan täytäkään.


Puitteiden heiketessä kirjaston lakkautusta on kaupungin puolelta jatkossa helpompi perustella.

Koko uudelleenjärjestämisen esityksen osalta on myös kyseenalaista, että esitys on viety kaupunginhallituksen käsiteltäväksi näin nopealla aikataululla.


Normaalin käytännön ja hyvän hallintotavan mukaan esitys olisi pitänyt sen sijaan käyttää ensin lautakuntakäsittelyn kautta.Kannanottomme on julkaistu Satakunnan Kansassa 26.5.2020.

bottom of page