top of page

Porin rekrytointikielto on vastuuton


Porin lähikirjastoyhdistys ottaa kantaa: Porin kirjastoihin tarvitaan lisäkäsiä.

Kaupunginhallitus on julistanut Poriin rekrytointikiellon, joka estää korvaavien kaupungin työntekijöiden palkkaamisen eläköityneiden ja eläköityvien tilalle. Tämä vaikuttaa myös kirjastoihin siten, että mikäli rekrytointilupia ei tule, on yhteensä peräti neljä lähikirjastoa, Puuvillassa, Ahlaisissa, Käppärässä ja Ruosniemessä, lakkautusuhan alla. Kirjastopalveluiden henkilökunta on supistunut ja tulee supistuu 11 työntekijällä viime ja ensi kesän välillä. Rekrytointikielto uhkaa niin ikään myös kirjastoauton toimintaa eikä vain neljä vuotta vanhalle Ursulalle löydy kohta enää henkilökuntaa.


Porin päätöksenteon asenneilmapiiristä kertoo paljon se, että päättäjät pitävät hyvänä säästötoimenpiteenä uudet rekrytoinnit estävää linjausta eikä yhteisiin palveluihin anneta lisää resursseja, vaikka siihen on selvä tarve. Päätöksissä ei oteta huomioon säästöjen vaikutuksia esimerkiksi lasten lukutaidon kehittämiseen. Lisäksi nyt lakkautusuhan alla olevissa kirjastoissa on yleisesti katsoen hyvä käyttöaste ja lainauksia tehdään runsaasti.


Porin kirjastopalvelujen aliresursointi käy selväksi etenkin vertailtaessa Porin tilannetta Turkuun.

Kaupungin mukaan Käppärän ja Ruosniemen kirjastojen läheisyyteen rakentuu lähitulevaisuudessa uudet koulut, joiden yhteyteen tulee kirjastot. Kuitenkin mikäli lähikirjasto suljetaan ja uuden avautumista joutuu odottamaan vuosia, menettää yksi ikäluokka lukukokemuksen. Tämän lisäksi esimerkiksi Käppärän kirjasto on jo nykyisellään loistavalla paikalla ja lähellä koulua, jonka oppilaat käyttävät kirjastoa aktiivisesti. Ahlaisissa kirjasto on äärimmäisen tärkeä, sillä matkaa pääkirjastoon on yli 20 km.


Porin kirjastopalvelujen aliresursointi käy selväksi etenkin vertailtaessa Porin tilannetta Turkuun. Kirjastoja on Turussa lähes saman verran kuin Porissa, mutta henkilökuntaa on siellä huomattavasti, yli kaksinkertaisesti, enemmän.


Mitä kaikkea tarkoittaa kirjasto? Kirjastossa on tarjolla monipuolista aineistoa, tietoa ja palveluja kaikenikäisille, kirjastossa on hyvä viettää aikaa sekä nauttia monenlaisesta sivistyksestä ja kulttuurista. Kaikella tällä on merkittävä positiivinen vaikutus oppimiseen, hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja alueen elinvoimaisuuteen. Mitä lähempänä oma kirjasto on, sitä matalammalla kynnyksellä siellä on mahdollisuus käydä ja kokea kirjaston hyödyn ja vaikutuksen.


Porin kaupungilla on työnantajana velvollisuus huolehtia työntekijöistään.

Yhtä kaikki, kirjaston luovat ihmiset, sekä työntekijät että asiakkaat. Kirjaston henkilökunta tekee fyysisestä paikasta sivistävän omalla työllä, ammattitaidolla ja asiakaspalvelulla. Porin kaupungilla on työnantajana velvollisuus huolehtia työntekijöistään. Tehokas tapa edistää työtekijöiden hyvinvointia ja jaksamista on järjestää asiaankuuluvat riittävät resurssit palveluihin, jonka tulee tarkoittaa myös lisäkäsiä kirjastoihin.


Porin lähikirjastoyhdistyksen syyskokous 14.11.2020

bottom of page