top of page

Tervetuloa syyskokoukseen - päivitetty kokouskutsu


Porin lähikirjastoyhdistys ry:n päivitetty syyskokouskutsu 2020.

Aiemmin ilmoitettuun kokouskutsuun tulee hieman päivityksiä! Sääntömääräisten asioiden, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen sekä uuden hallituksen ja sen puheenjohtajan valinnan, lisäksi hallituksen kokous päätti tiistaina 3.11. esittää syyskokouksen käsiteltäväksi seuraavat sääntömuutosesitykset:


  • Esitys lisäyksestä sääntöjen kohtaan 7. Yhdistyksen kokoukset, joka mahdollistaisi etäosallistumisen syys- ja kevätkokouksiin.

  • Esitykset muutoksista sääntöjen kohtaan 8. Yhdistysten kokousten koollekutsuminen, joiden mukaan 1) yhdistyksen kokoukset tulisi kutsua koolle vähintään kaksi viikkoa ennen ajankohtaa, 2) hallituksen kokoukset tulisi kutsua koolle vähintään viikkoa ennen ajankohtaa sekä 3) mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä jätettävä esitys vähintään viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä.

  • Esitys lisäyksestä sääntöjen kohdaksi 9. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen sekä kohtaan maininta sääntöjen muuttamiseen vaadittavasta kahden kolmasosan enemmistöstä vuosikokouksessa.

  • Esitys sääntöjen kohdan 9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa muuttaminen muotoon 10. Yhdistyksen purkaminen sekä kohtaan maininta yhdistyksen purkamispäätökseen vaadittavasta kahden kolmasosan enemmistöstä vuosikokouksessa.


Porin lähikirjastoyhdistys ry:n syyskokous järjestetään Lastentarhatalo Saimassa (Vähälinnankatu 2, Pori) lauantaina 14.11. klo 14 alkaen. Mukaan ovat tervetulleita yhdistyksen jäsenet sekä kaikki kiinnostuneet!

bottom of page