top of page

Tietosuojaseloste

Seloste päivitetty viimeksi 9.1.2020.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotto

 

Porin lähikirjastoyhdistys ry, jäljempänä ”yhdistys”, porinlahikirjastoyhdistys@gmail.com. Rekisteriasioita hoitaa jäsenrekisterivastaava, johon voi ottaa yhteyttä henkilötietoja tai tätä selostetta koskevissa asioissa yhdistyksen yleisen sähköpostin kautta.

 

2. Rekisterin nimi

 

Porin lähikirjastoyhdistys ry:n jäsenrekisteri

3. Rekisteröidyt

 

Jäsenrekisteri sisältää suorat jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

4. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

 

Perusteena on rekisteröidyn suostumuksella, jäsenyyden vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva yhdistyksen toimintaan liittyvä henkilötietojen käsittely. Henkilötietojen käyttötarkoituksena on yhdistyksen jäsentilanteen seuranta, jäsenviestintä, tapahtumien suunnitteluun ja analysointiin liittyvät käyttötarkoitukset sekä tarvittaessa jäsentutkimus.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

 

Jäsenrekisteri sisältää rekisteröidyn perustietojen (nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron) lisäksi jäseneksi liittymisen päivämäärän.

6. Tietolähteet

 

Tietoja kerätään yhdistyksen verkkosivuilla (lähikirjastoyhdistys.fi) olevalla liittymislomakkeella. Jäseneksi liittyvä voi antaa tietonsa myös lähettämällä ne sähköpostilla tai yhdistyksen sosiaalisen median kanavien (Facebook, Instagram) kautta.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

 

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle eikä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

 

8. Tietojen käsittelyn kesto

 

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä sen aikaa, kun rekisteröidyn jäsenyys yhdistyksessä on voimassa.

 

9. Tietojen suojaus

 

Jäsenrekisteri sijaitsee suojattuna tiedostona jäsenrekisterivastaavan hallinnoimalla asemalla ja siitä on olemassa päivittyvä varmuuskopio. Siitä otetaan toiminnan niin vaatiessa rajattuja kopiota tapahtumien järjestäjille. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea käsittelijän huolellisuuteen ja varovaisuuteen sekä tietosuojalain noudattamiseen.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa sekä pyytää tietojaan korjattaviksi tarvittaessa. Tietojen tarkastuksen ja korjauksien pyynnöt tulee osoittaa jäsenrekisterivastaavalle yhdistyksen yleisen sähköpostiosoitteen kautta.

 

11. Muutokset tietosuojaselosteessa

 

Selosteeseen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Päivitämme ajantasaisen tietosuojaselosteen yhdistyksen verkkosivuille ja lisäämme näkyviin viimeisimmän muokkauspäivämäärän. Muutoksien ollessa merkittäviä tiedotetaan asiasta erikseen yhdistyksen verkkosivuilla ja some-kanavissa.

bottom of page